Mission och Vision

Resourcing the world - Värna om jordens resurser

En långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle för både människa och miljö är utgångspunkten för vår mission - resourcing the world - är att värna om jordens resurser. För VA Ingenjörerna innebär detta att vi inom området vatten tillsammans med våra kunder strävar efter att uppnå en cirkulär ekonomi genom att förbättra tillgången och förutsättningarna, tillvarata och hushålla med samt återskapa och återföra jordens naturresurser. Vi arbetar tillsammans med våra kunder med att hitta

 

långsiktigt hållbara och praktiska lösningar för vattnets cykel alla steg för att skapa förutsättningar att tillvarata vattenresurser och bidra till bevarande av vår miljö. Till vår hjälp har vi de egenutvecklade verktygen, True Cost of Water (TCW) och Water Impact Index (WiiX). På så sätt hjälper vi våra kunder att uppnå sina övergripande hållbarhetsmål, göra klimatsmarta investeringar och samtidigt sänka sina driftskostnader.