True

Om oss

VA-Ingenjörerna strävar alltid efter att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för att skydda de lokala och nationella vattenresurserna.

Vi har sedan år 1990 drivit projekt från idé till nyckelfärdiga anläggningar.

  • Vi finns nära våra kunder, med kontor i södra och mellersta Sverige.
  • Vi tar tillsammans med våra kunder fram den bästa lösningen.
  • Vi erbjuder garantier för både funktion och prestanda, ett totalansvar att lita på.
  • Vi ser ömsesidig och långsiktig samverkan som nyckeln till framgång.
  • Vår vision - Värna om jordens resurser

 

En långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle för både människa och miljö är utgångspunkten för VA Ingenjörerna  - vår vision - är att värna om jordens resurser.

För VA Ingenjörerna, en del av Envidan, innebär detta att vi inom området vatten tillsammans med våra kunder strävar efter att uppnå en cirkulär ekonomi genom att förbättra tillgången och förutsättningarna, tillvarata och hushålla med samt återskapa och återföra jordens naturresurser.

På så sätt hjälper vi våra kunder att uppnå sina övergripande hållbarhetsmål, göra klimatsmarta investeringar och samtidigt sänka sina driftskostnader.