True

VA-Optima

VA-Optima är en programvara för process styrning och processoptimering inom VA.

Ett unikt verktyg utvecklat för optimering av vattenreningsprocesser samt energieffektivisering. Programvaran är framtaget och utvecklat enligt de önskemål och krav vi sett och fått propåer om ute hos våra kunder.