True

Service och underhållstjänster

VA Ingenjörerna erbjuder standardiserade och kundanpassade paketlösningar inklusive service- och underhållstjänster, och har i mer än 30 år levererat produkter och tjänster till den kommunala och industriella sektorn. Denna erfarenhet tar vi med oss i vår strävan att alltid leverera en kundanpassad och kostnadseffektiv service och underhåll av hög kvalitet för att leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vårt lager av förbrukningsartiklar är det största i Norden, vilket medför att kritiska reservdelar och förbrukningsmaterial snabbt är på plats hos våra kunder inom process, livsmedel/dryck, kraft/värme, läkemedel/bioteknik, verkstads-och elektronikindustrin.