True

Vårt erbjudande

VA Ingenjörerna arbetar för att vara en hållbar och naturlig samarbetspartner med kundens bästa i vårt fokus.

Hållbara lösningar

Vår expertis fokuserar medvetet på att bevara miljön och vi arbetar för en hållbar utveckling då VA-branschen är en del av den cirkulära ekonomin.

Anläggningarna  designas enligt ert behov för att uppfylla ställda krav på vattenrening som kan gälla processvatten, dricksvatten, avloppsvatten, avsaltning, på land, till havs osv.

Vårt mål är att hjälpa dig att bevara din miljö oavsett var din anläggning ligger, samtidigt som vi levererar vattenkvaliteten du behöver. Våra lösningar designas för att ge er minskade driftkostnader, stärka ert bolags sociala ansvar och säkerställa en effektiv förvaltning av era anläggningar.

VI ERBJUDER ETT KOMPLETT KUNNANDE FÖR PROCESSANLÄGGNINGAR AVSEENDE:

• Inventering och optimering

• Design och byggnation

• Styr och övervakning

• Service och underhåll

MED RÅDGIVNING I FORM AV

• Försök i bänk-, labb-, pilot- och fullskala

• Förprojekt (förstudie - försök - design)

• Inventeringar, felsökningar, processoptimering