True

Massa och papper

Vi strävar att alltid leverera helhetslösningar med bästa tillgängliga teknologi så att de uppfyller varje bruks unika behov definierat utifrån deras geografiska läge, produktionsprocesser, råvaror och slutprodukter.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.