True

Dricksvatten

Vår styrka är att vi betraktar hela vattenförsörjningskedjan. Vi vet hur man förädlar råvatten och strävar efter att alltid leverera den mest kundanpassade och kostnadseffektiva processlösningen.

Genom vår långa erfarenhet av att driva projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar, kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vi kan erbjuda kompletta lösningar till vattenverk för:

  • Ytvatten
  • Grundvatten
  • Havsvatten
Johan Berterud

Johan Berterud

+46 706 01 71 80

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION