True

Avloppsvatten

Vi strävar alltid efter att leverera den mest kundanpassade och kostnadseffektiva processlösningen, oavsett om utsläppskraven gäller uppgradering, förnyelse eller design av helt nya avloppsreningsverk.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vi erbjuder ett komplett kunnande gällande lösningar för avloppsreningsverk.