True

Slam

Genom att se slam som en resurs skapar vi ett hållbart kretslopp. Vi utvecklar hela tiden effektiva, energisnåla och långsiktiga lösningar för slamhygienisering, processer för biogasproduktion samt hållbar återföring av näringsämnen såsom fosfor.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Johan Berterud

Johan Berterud

+46 706 01 71 80

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION