True

Gruvor

Med gruvprojekt och referenser har vi kompetensen och erfarenheten att leverera specialiserade lösningar för ett brett spektrum av föroreningar såsom partiklar, tungmetaller, organiska ämnen, kväve, järn, mangan mm.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vi förser gruvindustrin med rådgivning (konsulting) och levererar specialiserade vattensystem.

VA Ingenjörerna samarbetar med prospekterings-, konsult- och gruvföretag för att ta fram gruvvattenrening, från produktion av dricksvatten eller avsaltning på avlägsna platser till processvattenrening för alla typer av gruvor.

Pilotförsök- Gruvvattenrening

För att verifiera reningsteknik kan vi erbjuda uthyrning av utrustning för pilotförsök. VA-Ingenjörerna har genomfört ett stort antal pilotförsök tillsammans med våra kunder. Pilotförsöken förbereds, genomförs och avrapporteras av oss i en omfattning som kommit överens om med uppdragsgivaren.

Vi erbjuder bl a följande tekniker; kemisk fällning, sedimentering, filtrering, anaerob och aerob rening mm.

Ta gärna kontakt med oss vid förfrågningar.