Gruvor

Med gruvprojekt och referenser runt om i världen har vi kompetensen och erfarenheten att leverera specialiserade lösningar för ett brett spektrum av föroreningar såsom partiklar, tungmetaller, organiska ämnen, kväve, järn, mangan mm.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Magnus Nilsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

 

 

Magnus Nilsson

+46 706-690331