True

KVALITÉ, MILJÖ OCH SÄKERHET

EN NATURLIG DEL I VÅRT DAGLIGA ARBETE

VA-ingenjörerna har valt att arbeta enligt ISO 9001 och ISO 14001 och är sedan år 2006 certifierade samt arbetar enligt ISO 45001 samt AFS 2001:1 gällande arbetsmiljö. VA-Ingenjörernas kvalité-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem är ett integrerat system och uppbyggt enligt PDCA-principen, planera, genomföra, följa upp och förbättra. VA-Ingenjörernas integrerade system beskrivs enligt figuren. VA-Ingenjörerna är en ansvarstagande funktionsleverantör som tillhandahåller processlösningar för vattenbehandling, från idé till färdig anläggning.

Hela verksamheten omfattas av kvalité, miljö & arbetsmiljöpolicyn som våra grundläggande värderingar och är basen för vårt integrerade verksamhetssystem.

Vi ska arbeta för och ska väl möta det som anges i kundkrav, lagkrav, våra ägares lönsamhetskrav samt andra relaterade krav som verksamheten omfattas av. Alla tar tillsammans ansvar och eftersträvar tydlighet, enkelhet och effektivt kvalité, miljö och arbetsmiljöarbete, där utgångspunkten är att dessa frågor skall vara integrerade i verksamheten och en naturlig del i de beslut som fattas.

Var och en förväntas ha kundfokus, rapportera risker och brister, ta initiativ till förbättringar och uppmuntra att tänka långsiktigt för att uppnå en hållbar utveckling. Vårt arbetsmiljöarbete ska bidra till en säker och stimulerande arbetsmiljö och en trivsam arbetsplats.