Stål och mineral

Med stål- och mineralprojekt och referenser runt om i världen har vi kompetensen och erfarenheten att leverera specialiserade lösningar för alla stadier i vattencykeln för att skapa slutna system och nollutsläpp.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Magnus Nilsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION