True

Stål och mineral

VA Ingenjörerna har sedan 1993 jobbat aktivt med varierande projekt åt stålindustrierna. Under åren har vi bl a levererat funktionsleveranser avseende industrivattenrening åt ett antal av stålindustrierna i Sverige.

Med stål- och mineralprojekt och referenser runt om i världen har vi kompetensen och erfarenheten att leverera specialiserade lösningar för alla stadier i vattencykeln för att skapa slutna system och nollutsläpp.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Med projekt och referenser har vi kompetensen och erfarenheten att leverera specialiserade lösningar för ett brett spektrum av föroreningar såsom partiklar, tungmetaller, organiska ämnen, kväve, järn, mangan mm.

Vi förser stålindustrin med rådgivning (konsulting) och levererar specialiserade vattensystem.

VA Ingenjörerna samarbetar med konsult- och stålföretag för att ta fram vattenrening, från produktion av dricksvatten eller avsaltning på avlägsna platser till processvattenrening för alla typer av stålindustrier.