True

GDPR policy

VA Ingenjörerna hanterar integritetsfrågan enligt nedan redovisad policy och enkla regler.

Vi samlar in data som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera de tjänster du behöver. Dessutom registrerar vi din trafik på vår webbplats för att optimera webbplatsen.

Du kan alltid få veta vilken information vi har registrerat.


Kontakta oss på info@vaing.se


VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in följande information:

  • Namn
  • E-post

Dessutom kan du frivilligt tillhandahålla följande information:

  • Titel
  • Bransch
  • Organisationsnummer

Vårt nyhetsbrev sänds regelbundet gemensamt med Envidan och det kommer alltid att finnas en länk för att avsluta. Du kan också alltid skriva till info@envidan.dk och avsluta prenumerationen.


COOKIES

VAI’s hemsida använder "cookies".
 
Cookies är en textfil som lagras på din enhet (t.ex. din dator, mobil eller liknande) i syfte att känna igen din enhet, komma ihåg dina inställningar och utföra statistik och rikta annonser. VAI kan använda denna information i kombination med dina inmatade personuppgifter.
 
Cookies innehåller inte skadliga koder som virus eller malware.
 
Du kan ta bort eller blockera cookies. Om du väljer att ta bort eller blockera cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. 

Dessutom kan du riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det kan även finnas innehåll som du inte kan komma åt. Vi använder denna information för att förbättra vår hemsida samt öka vår service.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare för att automatiskt blockera cookies eller meddela dig när en webbplats begär att spara cookies. Använd din webbläsares hjälpfunktion för mer information.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare:


LAGRING AV DATA

Vi behåller den registrerade datan okrypterad. Data lagras i databaser som skyddas mot obehörig åtkomst med användaridentifiering och lösenord.
 

LÖPANDE INSYN

Du kan när som helst begära information om huruvida VAI behandlar din data och informeras om:

  • vilka personuppgifter som behandlas,
  • syftet med behandlingen,
  • om dina personuppgifter har lämnats till en tredje part.

Du har rätt att få en kopia med ovanstående information.

DU KAN KONTAKTA OSS HÄR:

VA Ingenjörerna
Vretenvägen 9
171 54 Solna

08-473 00 00
info@vaing.se

 


OM DU SÖKER ETT JOBB PÅ VAI

När du ansöker om en anställning hos VA Ingenjörerna behandlas den information du har gett till VAI i samband med din ansökan.

Detta kommer vanligtvis att omfatta allmän personlig information som namn, adress, telefonnummer och e-postadress, information om utbildningsbakgrund samt information om nuvarande och tidigare anställning.

I samband med rekryteringsprocessen kan VAI begära en kopia av kriminalregistret.

Dessutom kan VAI be kandidater för utvalda positioner för att slutföra ett personlighetstest. Resultatet av detta bearbetas av VAI’s HR-avdelning och relevant avdelningschef.

VAI använder informationen för att bedöma om en anställning är aktuell att erbjuda samt för att kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen.

Din information lagras i VAI’s HR-system.

Endast relevanta chefer, HR-avdelningen och IT-administratörer har tillgång till din information med personliga lösenord.

Om du är anställd av VAI lagras din information i enlighet med VAI’s personuppgiftspolicy för anställda, som du hittar på VAI’s intranät.

Ansökningar från icke anställda kandidater sparas i allmänhet i sex månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. VAI begär samtycke från den sökande för lagring av ansökan i rekryteringssystemet.

I ansökningsprocessen har du möjlighet att ge ditt samtycke till att dina uppgifter lagras i vår ämnesbank i upp till 12 månader. Denna lagring händer bara om du inte får jobbet. Innan slutet av de tolv månaderna kommer du att kontaktas med möjlighet att förlänga ditt samtycke med ytterligare 12 månader. Om du inte har gett eller förlängt ditt samtycke raderas dina uppgifter automatiskt efter 6 månader.

I vissa fall kan VAI uppge din personliga information om det krävs enligt lag, domstolsbeslut eller tillämplig lag.

VAI skyddar din personliga information i enlighet med denna policy för personuppgifter.

Om du vill ha tillgång till den information som VAI har sparad om dig, antingen i samband med uppdatering av din information, eller för att du vill att VAI ska radera din information, kan du kontakta VAI’s HR-avdelning via e-post: hr@vaing.se

Du kan när som helst invända mot att information om dig är sparad för vidare behandling.