True

Borås Energi och Miljö pilot för läkemedelsstudie

2021-11-29

 

 

Borås Energi och Miljö AB har gett VA Ingenjörerna i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt vid nybyggda Sobacken ARV. I pilotanläggningen ska rening av läkemedelsrester och andra miljöskadliga ämnen utvärderas. Borås Energi och Miljö AB finansierar 10 procent av projektet själva och resterande kostnader täcks av bidrag från Naturvårdsverket.

I pilotskala ska Opacarb FL testas, vilket är en teknologi baserad på en fluidiserad bädd av mikrogranulerat aktivt kol. Piloten kommer att drivas både med en liten dosering av ozon och utan ozon. Syftet med ozondoseringen, som är i storleksordningen en femtedel till en tiondel av den som normalt används vid läkemedelsrening, är att öka effektiviteten på det aktiva kolet. Möjligheten för optimering av befintlig biologisk rening kommer även att studeras. Erfarenheter av projektet kommer ha nationell betydelse då man i framtiden kommer uppföra storskaliga anläggningar.

Projektet kommer att pågå under hela 2022 och en slutrapport med utvärdering av projektet ska vara färdigställd i februari 2023. 

Läs Borås Energi och Miljö AB's pressrelease här:

https://lnkd.in/es7g25ae