Värdeskapande

Eftersom den upprätthåller EnviDans profil som en "high-end" rådgivare.​

Eftersom vi säkerställer synlighet vid konferenser hemma och utomlands.​

Eftersom det gör oss till en attraktiv partner för kunderna.​

Eftersom arbetet bidrar till att effektivisera arbetsflöden och produktion i EnviDan.​

Eftersom R&D lockar och behåller branschens bästa anställda.

Eftersom vår innovationsmodell och vår prioriterade struktur säkerställer att vi investerar rätt.​

Eftersom vi underlättar idégenerering, som är grunden för framtida utvecklingsprojekt.​

Eftersom R&D är inkubatorn för de lösningar och teknologier vi behöver leverera i framtiden.

 

Koncept och produkter

Tillämpad forskning och utveckling

 

När kunskap från ett projekt är katalysatorn för nya projekt


 

Vad betyder R&D i EnviDan för våra kunder?

Hur upplever du EnviDans fokus på forskning och utveckling, och vad betyder din erfarenhet för din önskan att samarbeta med EnviDan?

Rikke Hansen, Udviklings- og innovationskonsulent

"Jeg tror det handler om mindset, EnviDan er klart den mest proaktive partner vi pt har. Det handler også om at vi i udviklingsprojekterne samarbejder som ligeværdige projektpartnere, og ikke som hhv. opgavebestiller og -udfører. Vi har brug for denne ligeværdige vidensudveksling, og jeg tror på, at det giver en sund relation, som vi alle har gavn af.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi hos VandCenter Syd som oftest går målrettet efter præcis den eller de personer, som vi mener, er de dygtigste inden for et bestemt fagområde, og der kan vi jo så konstatere at de seneste tre gange, har vi fundet dem hos EnviDan."

 

Oddvar Somdal, IT-leder

"EnviDan har gitt vår bedrift gode bidrag knyttet til innovasjon og digitalisering. Agder Renovasjon består av flere enheter og tjenesteområder, og EnviDan sine løsninger gjør oss i stand til å holde oversikt og rapportere effektivt. Envidans konsulenter opptrer meget profesjonelt, og er alltid serviceinnstilt og hyggelige å ha med å gjøre!"

Victor Pelin, Utvecklingsingenjör​

"Jag baserar mitt svar på erfarenheter från vårt gemensamma utvecklingsprojekt ”Lokalisering av tillskottsvatten med hjälp av maskinlärning” som har pågått under våren, och jag är genomgående nöjd med EnviDans insatser.

Jag vill förstås berömma er Head of Machine Learning som kom med den lysande idén till projektet. Jag har upplevt att projektgruppen från EnviDan har haft hög kompetens och engagemang, och att de har haft god förståelse för våra förväntningar av projektets slutprodukt. Jag vill passa på att säga att det är imponerande att ni har titeln ”Head of Machine Learning” i företaget. Projektet har delfinansierats av EnviDans interna utvecklingsmedel vilket har varit en av förutsättningarna för att projektet skulle kunna genomföras."


John Buhr Christiansen,  Adm. direktør

For BIOFOS er stilstand lig med afvikling. Vi må og skal udvikle os, eller bliver vi afviklet. Udvikling kan vi slet ikke gøre alene, det skal ske i et tæt samarbejde med alle i branchen.

Derfor er det glædeligt, at vi sammen med EnviDan kan løfte det tunge ansvar med at gennemføre udviklingsprojekter. Til gavn for alle, så vi i spildevandsselskaberne bliver mere effektive og øger kvaliteten, samtidigt med, at vi sammen er med til at sætte Danmark på verdenskortet. Udviklingsarbejdet er med stort fokus på at skabe nye arbejdspladser, øget eksport og dermed bidrage til det danske samfund. Derfor deltager BIOFOS gerne i udviklingsprojekter.​

Panagiotis Tsapekos , Postdoc

"DTU is focused on providing solutions to real-life problems, but our workload is mainly applied in the laboratory. We always need to either see the bigger picture or having input from people that are closer to the market than us. The collaboration with ENVIDAN can open the door for further collaboration including more important actors as for example water utilities, waste management companies etc; and so, both parties can benefit from the new collaborations. This is driven by the fact that we have common interests in specific areas (i.e. bioenergy, resources recovery, residuals upcycling). The experience up to now was positive and this is visible by the fact that we recently applied a common project proposal (i.e. PROFIT)."

Irini Angelidaki, Professor

We have actively collaborated with EnviDan the last 3-4 years. We were co-participating in VARGA and in FUBAF project. We have extremely positive impression of the collaboration with EnviDan which is extremely professional in all aspects. We are very happy for the collaboration which offers researchers from DTU which gaps the pure research to real relevant applications in the area of wastewater and bioeconomy areas.

Michael Rasmussen, Professor

"Der er ikke mange rådgivere, som har samme ambitionsniveau som EnviDan, når det handler om viljen til ikke kun at anvende den nyeste viden i egne projekter, som også tage et ansvar for at udvikle og uddanne såvel rådgivere som forskere til at løse morgendagens udfordringer. Den indstilling kommer hele branchen til gode mener jeg. EnviDans investering i erhvervs-PhD’ere er også vigtig for universitet, da det er vores mulighed for at drive anvendt forskning og udvikling med fokus på virksomhederne og samfundets behov."


 

Vad betyder R&D för EnviDanarna?

Hur upplever du EnviDan's fokus på forskning och utveckling?

"Konsept og produktutvikling er essensielt for å beholde eksisterende kunder og sentralt for utvidelse av kundegrunnlaget. På denne måten sikrer vi at kunden vet hva de får når de benytter seg av våre tjenester. Gjennom videreutvikling av våre konsepter og produkter sikrer vi at viktig lærdom fra ulike kundeprosjekter blir integrert i våre leveranser og på denne måten bidrar til å utvikle vår forretning.Gjennom å være tett på kundene utvikler vi nye produkter og konsepter når vi oppfatter behov hos kunden som ikke blir dekket i dag."

"Forskning och utveckling är en del av EnviDan´s DNA vilket präglar utvecklingen av vår verksamhet. Det är med en god känsla i magen som jag berättar om att vi investerar egna medel för att arbeta med nya innovationer, utveckling av effektivare tekniska lösningar, vidareutveckling av nuvarande arbetssätt etc. Vår satsning på forskning och utveckling bidrar till att EnviDan är ett attraktivt företag för både våra kunder, medarbetare och samarbetsparter."

"Som nyuddannet har det for mig været altafgørende, at finde en arbejdsplads hvor der er rum til at kunne fortsætte min faglige udvikling indenfor mit fagområde. Denne mulighed har jeg set i EnviDan, hvor jeg føler at forskning og udvikling bliver anset som værende bærende element for at fastholde vores plads forrest i feltet når det kommer til teknologi indenfor vandsektoren. Muligheden for at arbejde akademisk, både i forhold til interne udviklingsprojekter og i forhold til samarbejder med forsyninger og universiteter, er en stor motivationsfaktor for mig i mit daglige arbejde."


Kärnhistorien

När "som vi brukar göra" inte längre räcker och när nya krav ställs på framtida lösningar inom EnviDans discipliner, måste vi göra något annorlunda än igår och öppna för nya möjligheter och nya samarbeten. Vi måste investera i forskning och utveckling. Och det gör vi i EnviDan!

Vi investerar 20% av våra vinster i forskning och utveckling - varje år, men vi investerar också tid, energi och engagemang och gör vår kunskap tillgänglig för kunder, partners och samhällen. Vi säger högt att vi VILL bli de bästa på utveckling och vi är proaktiva när vi besöker våra skandinaviska kunder med våra goda idéer för gemensam innovation.

Vår forskning och utveckling baseras på våra EnviDaners höga professionalism, som är hela grunden för vår verksamhet. Vi har de mest begåvade medarbetarna i branschen, som ständigt söker ny kunskap och som med sitt engagemang tillför energi och innovation till projekten. Det är i skärningspunkten mellan professionalism och nyfikenhet som utveckling sker, och det är kombinationen av de två som, tillsammans med en strategisk vilja för innovation, är vår vägledande princip i våra ansträngningar för att uppnå vår vision att det är forskning och utveckling, som skapar grunden för morgondagens EnviDan.

Vi skapar resultat i våra utvecklingsprojekt, och som ringarna i vattnet sprider sig kunskap från ett projekt till det nästa. Vi utvecklar produkter och koncept som ger våra kunder bättre lösningar, men vi fortsätter också med tillämpad forskning och utveckling, där resultatet inte är en produkt. Utan istället en unik kunskap inom ett specifikt ämnesområde som gör att vi kan leverera de bästa råden och göra en positiv skillnad för en hel bransch.

- Och så det är kul. Det är roligt att vara i framkant och det är motiverande att lägga grunden som banar väg för framtiden. Vi uppmuntrar våra anställda att spendera tid, energi och engagemang i forskning och utveckling och vi strävar efter att ge utrymme och ramar för att de ska lyckas. Vi gör detta eftersom gräset är grönast där du vattnar, och det är de frön vi planterar i vår Forskning och Utvecklingsorganisation som ska ge oss en stabil gräsmatta att spela på i framtiden.