True

Rening av läkemedel

Pilotanläggning

På Kullaviks avloppsreningsverk har VA Ingenjörerna genomfört ett pilotprojekt tillsammans med Kungsbacka kommun för innovativ läkemedelsrening med AnoxKaldnes eXeno™ och Actiflo® Carb.

AnoxKaldnes eXeno™ bygger på biologisk rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar, medan Actiflo® Carb bygger på adsorption av föroreningarna med aktivt kol. I Kullavik kommer vi att testa Actiflo® Carb i kombination med låga doser av ozon för att få en hög reningsgrad av ett brett spektra av mikroföroreningar samt med en god driftsekonomi.    

Testerna har genomförts med och utan dosering av ozon. Syftet med testerna är att hitta en optimerad kontakttid och dosering av ozonet innan det kommer i kontakt med det aktiva kolet för att det inte ska bildas bromater och toxiska nedbrytningsprodukter. Proverna kommer senare att analyseras med avseende på bland annat innehåll av läkemedelsrester, bromider och bromater.