True

Välkommen till EnviDan

Vi är glada att du har valt att bli en del af EnviDan.

Det är EnviDans uppdrag att göra en positiv skillnad för samhället, kunderna och inte minst våra anställda. Här kan du läsa om vad det innebär att vara EnviDaner och vad vi gör för att göra det roligt och utmanande att gå till jobbet.

Vilka är vi?

Utveckling och innovation

Innovation är en viktig hörnsten i EnviDans utveckling. Därför avsätter vi 20% av vinsten till utveckling av ny teknik och lösningar. Vi odlar innovation och ger plats för alla idéer. Det gör vi bland annat genom vår idébank, Tanken. Du kan lägga dina bra idéer i tanken - det kan vara en affärsidé eller en idé som kan hjälpa till att göra vardagen ännu bättre. Om utvecklingsteamet väljer att skala upp idén får du naturligtvis följa och ta ägandet av den.
Läs mer här: LINK


Öppna dörrar och hög informationsnivå

Här kommer du att uppleva en informell atmosfär och en platt hierarki. I EnviDan har vi en öppen dörrkultur, vilket innebär att du alltid kan komma med dina frågor, idéer, problem etc. Vi lever efter vår kunskap och därför är kunskapsdelning viktigt. Vi visar varandra förtroende, och det ger plats för professionell utveckling och skillnader. I alla hörn av företaget finns ett stort inflytande på medarbetarna och en hög informationsnivå.

Vara en del av EnviDan

Vi är alla överens om att vara en del av EnviDan är lite unikt. Vi kallar det EnviDan-andan och det härrör från en platt ledningsstruktur och stort anställds inflytande. Så det betyder något att vara en del av EnviDan. Vår filosofi är att våra anställda är hela människor som bränner igenom utan att bränna ut. Vi når bara våra mål om vi har nöjda medarbetare och vi kämpar för det - varje dag. Det är viktigt för oss att du har plats för ett aktivt familj- och fritidsliv tillsammans med ditt arbete.
 

EnviDag och andra händelser

Vi borde ha kul tillsammans - både när vi är på jobbet och på sociala evenemang. I EnviDan hålls roliga julluncher, sommarfester och andra personalevenemang som alla anställda ser fram emot varje år. Varje år samlar vi alla i EnviDan från när och fjärran för EnviDag - det årliga strategiseminariet, där anställda samlas i professionella grupper. Dagen avslutas alltid med en fest av en fest där EnviBand spelar upp för att dansa. Det bidrar till en god och utvecklande professionell miljö. Det är så vi lyckas - tillsammans.

EnviDag

Du vil blive inviteret til webinar i vores forskellige systemer i starten af din ansættelse. Invitationer vil blive sendt på din mail.


Träffa administrationen

Marknadsföring och kommunikation

"Har du varit med på ett spännande projekt som du tycker att vi ska göra en video om eller ett ärende för webbplatsen? Tveka inte att kontakta oss. Vi kan också hjälpa dig att komma igång, prioritera i dina meddelanden eller producera nyheter och video för sociala medier. Vi gör grafisk design och kan hjälpa till att uttrycka och förbättra CV. Vi hjälper till med mässor, konferenser, artiklar, annonser och 1000 andra saker. "

TITTA VIDEO OM MARKNADSFÖRING HÄR!


HR

Du kommer att träffa vår HR-avdelning som en av de första när du blir en del av EnviDan. Det är HR som ansvarar för ombordstigning av nya anställda, och det är också HR som har kontroll över våra personalhandböcker, lön, pension och mycket mer. Dessutom lägger HR-avdelningen mycket arbete på att ta hand om alla EnviDanere och främja välbefinnande på arbetsplatsen. HR genomför undersökningar av medarbetarnöjdhet och har också många aktiviteter som stöder vårt mission att ha hela anställda som bränner igenom utan att bränna ut.

TITTA VIDEO OM HR HÄR!

IT-avdelning

"Din IT-arbetsplats måste spela så att du kan arbeta smidigt och effektivt med dina uppgifter. Vi ser till att kombinera de bästa arbetsförhållandena för anställda med god IT-säkerhet för EnviDan. Samtidigt kommer EDIT också att skapa värde och stödja affärsprojekt. med t.ex. droneflyg., webbinnehåll och liknande. Dessutom finns det alltid hjälp att hämta på helpdesk@envidan.dk. " 
TITTA VIDEO OM IT HÄR!


Ekonomi

Krånglar projektledningssystemet eller vet du inte hur du ska specificera din milersättning? Våra dörrar och telefoner är alltid öppna. Vi hjälper dig med projektskapande, projektfinansiering, fakturering och betalning. För varje anställd hanterar vi transaktioner och kuponger angående timvis rapporter, resekostnader, resebidrag osv. Därför är vi experter på vårt ekonomi- och projektledningssystem Maconomy, rese- och utläggsappen Acubiz och EnviDans analys och rapportering i Targit .. "

TITTA VIDEO OM EKONOMI HÄR!


Viktig information om IT-övergången

Vad händer 1/7 och vad ska du göra?

Vänligen dyk upp på ditt vanliga kontor 1/7. Den här dagen får du en ny dator och dockningsstation. Du kan logga in med dina initialer och den åtkomstkod du har fått av sms. Se lista med initialer här LINK.  

Du behåller din nuvarande mus, tangentbord och skärmar. Om dessa inte passar in i den nya dockningsstationen (som har HDMI- och bildskärmsportar), så förser vi dig med kablar ASAP eller så kan du köpa dig själv och få återbetalning.

Tänk på att din nya primära e-postadress är [initialer]@vaing.se men din gamla adress [fullständigt namn]@vaing.se fungerar fortfarande och får mejl till ditt konto. Om du behöver logga in på Microsofts onlinetjänster måste du använda ditt "användarprincipnamn" som är [initialer]@envidan.se.

Under dagen flyttas nätverket från Veolia-nätverket till EnviDan-nätverket. När EnviDan-nätverket är igång har du full tillgång till alla EnviDan-system och -enheter från din nya dator.

Nya skrivare installeras i Stockholm, Karlstad, Linköping, Lund, Örebro och Åre.

Om du har några data sparade lokalt på din dator eller någon annanstans som inte nämns ovan (t.ex. i Box-fillagring) flyttar du dem till din nya OneDrive 1/7. Du får ett EnviDan USB-minne som kan användas för detta.

Specifikt, om du använder Smartsheet, vänligen exportera dina Smartsheet-data till ett USB-minne, be sedan helpdesk för att få en EnviDan Smartsheet-licens och sedan importera till EnviDan Smartsheet-kontot.
Din gamla Veolia-dator tappar åtkomst till Veolia-nätverket den 1/7, men kan användas offline. Efter 1 månad ska datorn returneras till Veolia inklusive dockningsstation och nätadaptrar.

Telefoni

Du behåller din nuvarande telefon, dina nuvarande Telia mobil- och fasta telefonnummer och din Telia-app. Dessutom får du ett Microsoft Teams-nummer som kan användas för att ringa samtal och delta i möten från din dator internt och externt.
För att kunna komma åt EnviDan-system på din mobila enhet måste du ladda ner Intune Company Portal-appen och registrera din enhet i appen. Du bör använda din [initialer] @ envidan.se e-postadress för detta. När detta är gjort kommer EnviDan standardappar automatiskt att skickas till din enhet. När din dator körs på EnviDan-nätverket kan du hitta en guide för detta på EnviDans intranät “ConnectED” i “IT Håndbog” på: LINK

INTRANET

Vårt intranät heter ConnectED. Här hittar du ett antal relevant information. På förstasidan har vi försökt samla in några av vad folk använder mest. T.ex. det är här du hittar rutan "Allt för alla". I 'Allt för alla' kan alla anställda skriva och kommentera inlägg, och vi upplever att kanalen används både professionellt och socialt. Du hittar också Koncerninfo på förstasidan. Här publicerar direktionen information och kanalen används också för annan information som hela EnviDan-gruppen vill veta.

Det är också på ConnectED du hittar information om personalhandboken, vår IT-handbok, kvalitets- och miljöledning och många andra saker.

http://envidanintra/Sider/default.aspx

Dataöverföring & frysperiod

Data kommer att överföras så nära 1/7 som möjligt. Veolia ber om en frysperiod från 30/6 kl. 12.00 till 1/7 kl. 16.00. Under den här perioden är det viktigt att du inte arbetar med Google- eller Amazon-filer eftersom det kan leda till ofullständig dataöverföring. Arbeta lokalt med enskilda filer och placera sedan filerna på rätt plats (var medveten om möjligheten att andra också arbetar med samma filer).
Dataöverföring planeras för följande system och kommer att genomföras under 1/7:

- Googles mail, kalendrar, uppgifter och kontakter (flyttas till ditt personliga Outlook. Endast data upp till tio år tillbaka i tiden kommer att överföras)
- Googles personliga enheter (flyttas till din personliga OneDrive. Endast data som ändrats upp till 3 år tillbaka i tiden kommer att överföras. Data konverteras till Microsoft-format där så är tillämpligt)
- Googles delningsenheter (flyttas till EnviDan-sökväg Z: / VAI. Endast data som ändrats upp till 3 år tillbaka i tiden kommer att överföras. Data konverteras till Microsoft-format där så är tillämpligt)
- Amazon-projektdelningsenheter (aktiva och överförda projekt kommer att flyttas till EnviDan-väg Z: / VAI. Aktiva projekts data som ändrats upp till 5 år tillbaka i tiden kommer att överföras och andra data ändras upp till 3 år)
- Autodesk Arkivfiler (Arkivserver flyttas till EnviDan)
- Latis-data och Salesforce-data (flyttas till Maconomy)
- MultiNet-data (flyttas till EnviDan-kontraktsystemet efter migreringen)

HelpDesk

Om du har några frågor angående IT-installationen i EnviDan, vänligen kontakta oss på helpdesk@envidan.dk eller på telefon +45 87225560. Vi är här för att hjälpa dig genom övergången så smidigt som möjligt. Detta gäller allmänna IT-frågor samt förfrågningar om specifik programvara, åtkomsträttigheter etc.
Besök också IT-handboken på vårt intranät för att få information om IT-guider, IT-säkerhetspolicyer etc.: LINK 
(kan nås efter att EnviDan-nätverket är igång 1/7).

 

 

Out-of-office autosvar

Vid slutet av din arbetsdag den 30/6 ställer du in ditt out-of-office-autosvar på ditt [namn]@veolia.se e-postkonto om du har ett. Informera att du kan nås på din [initialer]@vaing.se e-postadress i framtiden.


Allmän status för migreringen (uppdateras kontinuerligt under 1/7-2/7)

Område

Status

Anmärkning

Internet & nätverk Solna

Pågående

 

Internet & nätverk Lund

Pågående

 

Internet & nätverk Linköping

Pågående

 

Internet & nätverk Karlstad

Pågående

 

Internet & nätverk Örebro

Pågående

 

Internet & nätverk Västerås

Pågående

 

Skrivare Solna

Pågående

 

Skrivare och plotter Lund

Pågående

 

Skrivare Linköping

Pågående

 

Skrivare och plotter Karlstad

Pågående

 

Skrivare Örebro

Pågående

 

Migrering av personliga Google-post, kalender, enheter till Exchange & Onedrive

Pågående

 

Migrering av Googles delningsenheter till Z:/VAI

Pågående

 

Migrering av Amazon delningsenheter till Z:/VAI

Pågående

 

Migrering av Autodesk Vault

Pågående

 

Migrering av Telia-prenumerationer och konfigurationer

Pågående

 

Migrering av Latis & CRM-data till Maconomy

Pågående

Färdiga: Anställda
Ej färdig: Borgenärer, gäldenärer, projekt, CRM-kontakter, CRM-möjligheter