True

Service och jouravtal

För att skapa kontinuitet och säkerställa produktionen är ett serviceavtal en stor fördel. Vi erbjuder och en servicekoordinator för bästa och effektivaste support.

Är produktionen dessutom beroende av en extra känslig och/eller kontinuerlig process är ett jouravtal som komplement att föredra för att undvika/minimera eventuell störning eller driftstopp.

Ett jouravtal består av ett jourtelefonnummer som kan kontaktas kl 06:00 – 24:00 och en jourservice som rycker ut vid eventuell störning eller driftstopp.