True

Förbrukningsmaterial

VA Ingenjörernas lager av förbrukningsmaterial till vattenbehandling är det största i Norden, vilket medför att kritiska reservdelar och förbrukningsmaterial snabbt är på plats hos våra kunder.

Vårt lager består bland annat av:

  • Kritiska reservdelar
  • Jonbytare
  • Pulverjonbytare
  • Filterpatroner
  • Aktivt kol
  • Membran
  • Kemikalier
  • UV-lampor

Urval av fabrikat: Epicor, Rohm & Haas, Dowex, Filmtec, Pentair Water, Purolite