True

Nya reningsanläggning i Landskrona

På uppdrag av Byggmästar´n i Skåne AB med slutkund Oatly designar och bygger VA-Ingenjörerna Oatly’s nya egna reningsanläggning i Landskrona. Det nya reningsverket kommer att ta hand om Oatly's industrispillvatten och har ett dimensionerande maxflöde på 1100 m3/dygn med en maximal BOD-belastning motsvarande 57 000 p.e.

Den nya reningsanläggningen har flotationer från Idraflot och biologisk rening med AnoxKaldnes™MBBR, där även AnoxKaldnes egna nya omrörare AnoxK™Mixer används, samt en mikrosil från Hydrotech. Verkets drift kommer att skötas med VA Ingenjörernas processövervakningssystem VA-operatör V3.

Härom veckan genomförde VA-Ingenjörernas projektledare Anders Wernholm en processgenomgång på plats, tillsammans med processpecialist Petter Lind, för slutkunden och driftpersonal. Verket kommer att tas i drift kring årsskiftet.