True

Nytt avloppsreningsverk i Nogersund

Veolia Water Technologies AB har av Sölvesborgs Energi och Vatten AB fått i uppdrag att i samverkan bygga ett helt nytt avloppsreningsverk i Nogersund för att klara framtida behov och krav.

Det nya avloppsreningsverket med tillstånd för 30 000 pe kommer att vara:

• Driftsäkert, för att möta den successivt ökande belastningen
• Yteffektivt, för att rymmas på befintlig tomt
• Flexibelt, genom en dynamisk processanpassning för alla driftsituationer

Anläggningen kommer att leva upp till utsläppskraven 10 mg/l BOD7, 12 mg/l totalkväve och 0,3 mg/l totalfosfor som årsmedelvärde på ett hållbart och säkert sätt och minska milljöbelastningen på recipienten västra Hanöbukten i Östersjön. Verket är slutbesiktigat och håller nu på att finjusteras och trimmas in.