True

NY INNOVATIV REJEKTVATTEN BEHANDLING I ESKILSTUNA

VA Ingenjörerna har av Eskilstuna Energi och Miljö AB fått i uppdrag att leverera en ny och innovativ rejektvattenbehandling vid Ekeby avloppsreningsverk för att säkerställa nuvarande behov och framtida krav.

Det nya ANITATM Mox anläggningen, baserad på Anammox teknologi, har installerats i befintliga volymer och innebär LÄGRE:

  • O2-förbrukning (-60%)
  • CO2-emission
  • Slamproduktion
  • Buffertförbrukning (-50%)

Men framförallt INGET COD-behov!

Anläggningen är dimensionerad för en reduktion på 169 kg per dygn (ca 50%) av totalkväve från avvattningsanläggningen för slam, för att på ett hållbart och säkert sätt bidrar med att säkerställa utsläppsvillkoren.